Kategorizacija – metodom VAC (Visibility Adjustment Control)

VAC metoda kojom je outdoor akzent kategorizirao mrežu svojih reklamnih površina u Hrvatskoj, omogućuje optimalno planiranje kampanje koja daje najveći učinak. Metoda kategorizacije reklamnih površina outdoor akzent-a pruža klijentu „value for money“, znači klijent kupuje određenu vrijednost OTS-a/zamijećenosti reklame, a sve prema metodi koja je standard u vanjskom oglašavanju.

Ovom metodom planiranja postiže se visok stupanj učinkovitosti kampanje, kontakata te veća učinkovitost kampanje uz najbolju iskorištenost budžeta klijenta.

VAC metoda sastoji se od nekoliko segmenata mjerenja i istraživanja:

  •        Sustav mapiranja reklamnog inventara outdoor akzenta.
  •        Klasifikacija reklamnog inventara – kroz pitanja koliko ljudi ima mogućnost vidjeti reklamni pano VA i vidljivost panoa za publiku odnosno koliko ljudi ima realnu mogućnost vidjeti pano ROTS.
  •        ROTS i VA čine VAC – visibility adjusted contact – kontakt koji sadrži prilagodbu oba faktora ROTS + VA.
  •        ROTS – prometni pravci (traffic flows) čine – intenzitet prometa (traffic intensity map) + vidljivost reklame (visibilty area).  
  •        Metoda kojom se služimo u kategorizaciji plakatnih površina je uvriježena metoda u Europi te naglašava parametre koje reklamna površina mora ispuniti da bi bila vidljiva (tehnički parametri) te da bi bila uočena, frekvencija prometa.