#outdoor akzent #cms #garancija uspješne OOH kampanje #kategorizirana mreža #value for money #transparentnost

CMS – PLANIRANJE OOH

CMSCampaign Management System je prodajna platforma outdoor akzenta koja integrira sve najsuvremenije alate za planiranje OOH kampanja. Rađena po europskim platformama prodaje OOH uz tailor made opcije prilagodbe hrvatskom tržištu vanjskog oglašavanja. CMS integrira prodajne alate koji klijentu daju detaljan uvid u lokaciju/reklamni pano, a uz adresu, fotografiju lokacije dobiva se i interaktivna karta sa street view uvidom u lokaciju. Klijentu se omogućava da uz detaljan uvid sam planira kampanju, što znači da aktivno sudjeluje u selekciji lokacija.

CMS – planiranje OOH kampanje s POI (point of interest), na način da klijent odredi udaljenost na kojoj se targetiraju OOH mediji, recimo u krugu 500m od poslovnica, CMS isplanira i prikaže u karti sve lokacije/medije na zadanoj udaljenosti od poslovnice. 

CMS – suvremeno planiranje OOH kampanja kako nacionalno tako i lokalno.

CMS – integrira VAC (Visibility Adjustment Control) metodu, europsko mjerenje učinkovitosti panoa kroz parametar frekvencije, tehničkih karakteristika lokacije i panoa.

CMS u skladu sa zadanim parametrima automatski odabire lokacije po nizu zadanih parametara:

  • optimalna distribucija u smislu pokrivenosti
  • odabir lokacija obzirom na zadani POI željenog subjekta (internet GPS)
  • željeni razmak od panoa do panoa
VAC metoda kojom je outdoor akzent kategorizirao mrežu svojih reklamnih površina u Hrvatskoj, omogućuje optimalno planiranje kampanje koja daje najveći učinak. Metoda kategorizacije reklamnih površina outdoor akzent-a pruža klijentu “value for money“, znači klijent kupuje određenu vrijednost OTS-a/zamijećenosti reklame, a sve prema metodi koja je standard u vanjskom oglašavanju na svjetskom nivou.

 

VAC koristi parametre konstrukcije (položaj panoa, udaljenost od ceste, visinu, osvijetljenost i sl.), frekvenciju prometa, informacije o dužini kretanja od trenutka zamjećenja panoa te mogućnost kontakta u cjelinu za izračun vrijednosti reklamne površine.