Megaboard

Široki i jaki prkose kiši, suncu, vjetru i dioptriji svakoj. Vidljivi iz svakog kuta i sa svake strane, poglede naše mame. Ipak, stani! Na vožnju se usredotoči, i ne napreži toliko oči. Usputne reklame prate te cijeli put, izbjeći ih u vožnji nećeš moći, kako danju tako i po noći.

  • imidž kampanje
  • premium lokacije
  • visoka zamijećenost
  • frekvencija prometa