City Light Scroller

Laganom šetnjom po kvartu vidjet ćeš scroller koji nam svijetli u mraku. Kvartovske tajne on jako dobro zna. Mudro i za sve generacije, daje odlične i potrebne informacije. Dolje gore, gore dolje, scroller priču priča… Dosadno nikada nije, uz nekoliko promjena kreative.

  • gradska mreža
  • nišni medij
  • urbani kvartovski medij
  • domovi zdravlja, bolnice, sportski objekti
  • LED display