Billboard

Odlučili ste otići u shopping, na benzinsku, posao, vrtić, predstavu, ljetovanje ili zimovanje, kod doktora ili frizera, uvijek je tu! Ne, on nije majka, žena, ljubavnica ili baka, već naš, sve prisutni billbooooard!!!

  • više od 2000 površina
  • homogena mreža
  • masovni nacionalni doseg
  • premium medij
  • pano velikog formata – 504 x 238 cm
  • 24/7
  • PUSH medij
  • nacionalni, regionalni i lokalni doseg