English | Deutsch | EPAMEDIA International
Početna  /  Proizvodi  /  Billboard  /  Produkcija plakata  /  Format
Tehničke karakteristike plakata

TEHNIČKI STANDARDI

Tehnička specifikacija za lijepljenje plakata 12 m² za vanjsko oglašavanje

1. TISAK
format 504 x 238 cm
Plakat se sastoji od 10 identičnih segmenata, a svaki segment je dimenzija 1000mm širine x 1250mm visine vidljivog dijela. Smjer vlakana papira je poravnan s visinom segmenta plakata. Kako bi se omogućilo širenje sastavljenog mokrog plakata, stvarne dimenzije suhog plakata s uključenim preklopima iznose 5000mm širine x 2500mm visine. Rezanje segmenata na format za lijepljenje se vrši od lijevog gornjeg prema desnom donjem uglu po redoslijedu kako je prikazano na slici. Preklop između segmenata mora biti 30-50mm od čega je polovica ne otisnuta margina. Kao pomoć za međusobno poravnavanje segmenata treba otisnuti križić veličine 15mm u kontrastnoj boji.

PRELJEPNICA
Preljepnica treba biti istih karakteristika kao i plakat na koji se nanosi. Detalji o kampanji i poziciji gdje se lijepi na plakatu trebaju biti navedeni na preljepnici ili njezinom omotu.

2. DOSTAVA PLAKATA
Uz svaku dostavu plakata treba biti priložena:
fotokopija probnog otiska kojim se dokazuje da je vizual prihvaćen
dostavnica na kojoj trebaju biti navedeni podaci o datumu isporuke i informacijama o kampanji.
Segmenti plakata trebaju biti dostavljeni na način da su složeni jedan na drugoga.

FIZIČKE KARAKTERISTIKE PLAKATA
Težina: 115g/m² (±2%) (standard ISO 536)
Debljina: ≥ 140μm (standard ISO 534)

Otpornost na trganje mokrog plakata prema AFNOR Q-03056 nakon 15min natapanja
R≥9N/15mm (sa prosječnim vrijednostima paralelno i okomito na smjer vlakana).
Pokrivenost (Opacity =Op) prema AFNOR Q-030006 mjerena na svim točkama suhog plakata Op≥99,5%, nakon 15min natapanja Op≥98% (+-2%) (standard ISO 2471).
Primjedba: Obojena poleđina plakata (plavo, sivo ili crno...) poboljšava pokrivenost mokrog plakata. Obojena poleđina se postiže dodavanjem sloja obojenih vlakana ili površinskim premazom u boji pri čemu moraju biti zadovoljene minimalne fizičke karakteristike plakata. Tisak na poleđinu nije dozvoljen jer može doći do spajanja tinte.
Dimenzionalna stabilnost mokrog plakata: prema COPACEL metodi, ocjena "<¸1" (standard ISO 3781).
Apsorpcija vode prema AFNOR Q-03014 mjereno na svim točkama poleđine plakata 15≤
COBB60≤30g/m²
COBB300≤70g/m²
Glatkoća poleđine plakata prema AFNOR Q-03014 BENDTSEN glatkoća >250ml/min.
Vlaženje prednje strane plakata:
ako se može mjeriti testom prema AFNOR T-54124 ono treba iznositi ≥ 37 10˝N/m.
ako može mjeriti testom prema AFNOR T-54124 (apsorpcija kalibrirane otopine) koristi se UPE test. (Union des chambres syndicales françaises d´affichage et de publicité extérieur)

Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download