English | Deutsch | EPAMEDIA International
Početna  /  Proizvodi  /  City Light  /  CL na stupovima javne rasvjete
CL na stupovima javne rasvjete

CL na stupovima javne rasvjete

Reklamno poduzeće outdoor akzent nudi Vam usluge reklamiranja Vaših proizvoda i usluga putem novog tipa reklamnog panoa - city lighta - postavljenog na stupove javne rasvjete, veličine 140 x 100 cm.

City light-i na stupu javne rasvjete namijenjeni su oglašavanju malih poduzetnika u obliku putokaza te velikim oglašivačima u obliku putokaza za njihove distribucijske centre ili kao lokalna image kampanja u sklopu nacionalnih kampanja, dakle lokalno pojačanje nacionalne distribucije. Kampanja na city lightima aktivna je 24 sata, dakle izložena 24 sata pogledima publike. Uz kvalitetu, ovaj medij je jednostavan i s niskim troškovima realizacije kampanje.

Zakup CL-a
Format: 1,4 x 1 m

Cijena obostranog zakupa:

U cijenu nije obračunat PDV.
Minimalno razdoblje zakupa je 3 mjeseca.
Odobravamo 5% avansnog popusta za plaćanje 3 dana prije početka kampanje te 7% avansnog popusta za plaćanje unaprijed za godinu dana.

Dodatni količinski popust obzirom na paket koji se zakupljuje:

Lokacije nudimo samo u paketu odnosno umrežene i nije moguć pojedinačni izbor lokacija.

Produkcija:
Izrada reklame formata 1,4 x 1 m (4 boje).
Priprema za tisak dostavlja se mailom ili na cd-u, a nije uključena u cijenu produkcije plakata.
Cijena prve postave je uključena u cijenu zakupa, a svaka naknadna postava i demontaža se naplaćuje 500 kn/kom + PDV.
Avansno plaćanje je obavezno.

Cijena:

0-40 kom.200 kn/kom.
40-60 kom.135 kn/kom.
60-80 kom.100 kn/kom.
80-100 kom.80 kn/kom.

Upute za pripremu:
Tisak (4/3) boje, format 100 x140 cm
Gramaža: 150 gr city light papir
Priprema mora biti u tiff ili jpg formatu, cmyk sistem boja
Rezolucija 150 dpi.

Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download