English | Deutsch | EPAMEDIA International
Početna  /  Proizvodi  /  Billboard  /  Opći uvjeti poslovanja
Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti zakupa plakatnih površina outdoor akzent-a

Opći uvjeti zakupa vrijede za sve klijente koji zakupljuju outdoor akzent plakatne površine, ukoliko posebnim Ugovorom nije drugačije utvrđeno. Opći uvjeti su sastavni dio narudžbe i stupaju na snagu od 01.02.2007.

Članak 1.
Narudžbe zakupa oglasnih površina se vrše u pismenom obliku putem originalne narudžbenice. Svaka narudžba mora sadržavati: broj i datum, naziv kampanje ( kod direktnog klijenta) ili naziv trećeg lica kojem se pružaju usluge (kod agencija), vrstu i vrijednost usluga, količinu i veličinu površina i razdoblje kampanje. Dopune narudžbe se isto tako vrše pismeno.

Članak 2.
Pismena narudžba dostavlja se outdoor akzent-u 45 dana prije početka kampanje oglašavanja. outdoor akzent je dužan istu u roku od 2 dana potvrditi ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

Članak 3.
Za oglasne kampanje u dugoročnom zakupu, potvrđene pismenom narudžbom, otkazni rok je 2 mjeseca.
Ova odredba se primjenjuje za sve kampanje bez ugovora.

Članak 4.
Narudžbe se mogu stornirati najkasnije 40 dana prije početka oglašavanja. U protivnom zaračunavamo:
25% cijene kampanje ukoliko se odustane 40 dana prije početka kampanje
50% cijene kampanje ukoliko se odustane 30 dana prije početka kampanje
75% cijene kampanje ukoliko se odustane 15 dana prije početka kampanje

Članak 5.
outdoor akzent ne odgovara za slučaj pljenidbe reklamnog/plakatnog materijala od strane trećih osoba bez obzira na razlog te ima pravo na naplatu ugovorene naknade u cijelosti.
Naručitelj snosi sve zakonske posljedice nezakonitog oglašavanja i obvezan je sve troškove i naknade štete koje proizađu iz istog podmiriti.

Članak 6.
Cjenik zakupa outdoor akzent plakatnih površina sastavni je dio općih uvjeta, i važeći od 01.02.2007. godine. Cijene su izražene u EUR-u, a obračunavaju se u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Raiffeisen banke na dan izdavanja računa.

Članak 7.
Rok plaćanja izdanih faktura je 8 dana od izdavanja, ukoliko se ugovorne stranke drugačije ne dogovore. U slučaju nepravovremenog plaćanja outdoor akzent zaračunava zakonsku zateznu kamatu. Na avansno plaćanje outdoor akzent odobrava 5% popusta.

Članak 8.
Plakatne kampanje započinju prema Kalendaru postave plakata koji je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja. Kampanje mogu biti u trajanju od četrnaest dana ili više termina (ovisi o narudžbi) i produžuju se proporcionalno vremenu potrebnom za lijepljenje plakata na području cijele Hrvatske. outdoor akzent se obvezuje zakupljene površine oblijepiti plakatima u roku od 48 sati na području grada Zagreba te u roku od 72 sati na području cijele Hrvatske.

Članak 9.
Naknadno plakatiranje, izvan navedenih termina, naplaćuje se dodatno 20 Eur po površini + PDV.
Plakatiranje sponzorskih kampanja naplaćuje se 70 Eur neto po površini za lokacije na području grada Zagreba, te 50 Eur neto za površine po ostaloj Hrvatskoj. Plakatiranje sponzorskih kampanja humanitarnog i kulturnog karaktera naplaćuje se 40 Eur neto po površini.

Članak 10.
outdoor akzent se obvezuje predmetne površine održavati u primjerenom stanju do kraja roka predviđenog za kampanju, naručitelj se obvezuje osigurati min. 20% više plakata za održavanje plakatnih površina.
Naručitelj se obvezuje dostaviti plakate u gore navedenoj količini najkasnije 7 (sedam) dana prije početka kampanje. Za slučaj da izvršitelj ne zaprimi rezervne plakate, izvršitelj nije odgovoran za loše stanje plakata tijekom kampanje.

Članak 11.
U slučaju više sile te oštećenja panoa iz razloga koji se ne mogu pripisati krivnji outdoor akzent-a, isti se oslobađa odgovornosti realizacije narudžbe na tim lokacijama kao i naknade tako uzrokovane štete prema naručitelju. U tom slučaju se outdoor akzent obvezuje ponuditi alternativno rješenje za navedenu lokaciju. Reklamacije su važeće u pismenom obliku i to 7 dana od datuma postave plakata.

Članak 12.
Naručitelj je dužan outdoor akzent-u 7 dana prije početka kampanje dostaviti plakate i ostali propagandni materijal. Ukoliko kasni s isporukom plakata naručitelj je dužan platiti cijenu kampanje u cijelosti i nema pravo zahtijevati produženje kampanje.

Članak 13.
Opći uvjeti zakupa stupaju na snagu danom narudžbe plakatne kampanje.

Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download