EPAMEDIA International
Početna  /  Istraživanja i usluge  /  GPP
GPP

GPP - geografsko planiranje kampanje

Pod geografskim planiranjem kampanje podrazumijeva se grafički i kartografski prikaz preliminarne ponude.

Geografska karta Hrvatske s prikazom nacionalne distribucije kampanje te grafički dijagram klasifikacijske podjele plakatnih površina.

Količinski i grafički prikaz nacionalne kampanje.

Detaljni kartografski prikaz rasporeda kampanje u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Lista adresa plakatnih površina po gradovima.

Fotografski prikaz lokacije s detaljnim prikazom lokacije (točna adresa lokacije, klasifikacija panoa, smjer, visina).

Kliknite za Demo kampanju

Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download